Makaleler Bizden Haberler

Makaleler

Mart, 2024 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Uyarınca A Tipi Ve B Tipi Poliklinikler
Kasım, 2023 100 Günden Az Süreli Yapılacak Kiralamaların Turizm Amaçlı Konut Kiralaması Niteliğinde Olmasına Dair Kanuni Düzenlemenin Sınırları
Eylül 2023 İş Yerinde Yapay Zeka Kullanımı: Temel Etik Riskler Nelerdir?
Temmuz 2023 Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası Hakkında İnceleme
Şubat 2023 Tacirler Arasında Ticari Nitelikte Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit Davalarında Zorunlu Arabuluculuk
Şubat 2023 Kiralananın İhtiyaç Nedeniyle Tahliyesi
Ocak 2023 7. Yargı Paketi Kapsamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Nisan 2022 NFT
Ocak 2022 Son Ekonomik Gelişmeler Çerçevesinde Kira Bedelinin Tespiti Davası
Ocak 2022 Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin
Aralık 2021 İcra ve İflas Kanunu İle İlgili Bazı Önemli Değişiklikler
Aralık 2021 Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına İlişkin Tebliğ ve Yönetmelik
Eylül 2021 Evli Kadının Bekârlık Soyadını Kullanabilmesi
Ağustos 2021 Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı
2021 Kira Bedelinin Tespiti ve Uyarlanması Davaları
Temmuz 2021 Tahliye Taahhütnamesi ve Geçerlilik Şartları
Mayıs, 2021 Avrupa Birliği Yapay Zeka Yönetmeliği Taslağına İlişkin İnceleme
Mayıs 2021 Kripto Varlıklar Haczedilebilir Mi?
Mayıs 2021 Türk Hukukunda Kripto Varlıklar
Mayıs, 2021 Birleşik Krallık Dijital Uyuşmazlık Çözüm Kurallarına İlişkin İnceleme
Nisan 2021 Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik
Nisan 2021 Bankalarda Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin İkincil Mevzuat Çalışmaları Hakkında Hukuki Değerlendirme
Nisan 2021 7253 Sayılı Kanun Kapsamında Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Kaldırılması
Nisan 2021 Start-Up Kuran 29 Yaş Altı Genç Girişimcilere Yönelik Vergi İstisnası
Nisan 2021 Bireysel Katılım Yatırımcısı (Melek Yatırımcı) Nedir?
Nisan 2021 Start-Up Hangi Alanlarda Kurulur?
Nisan 2021 Ticari Elektronik İleti ve Hukuki Çerçeve
Aralık 2020 Tasarrufun İptali Davasına Genel Bakış ile Davaya Konu Olan Sözleşmeler, İşlemler ve Özellikle Hisse Devir İşlemleri
Aralık 2020 Site Yönetimleri KVKK Uyum Rehberi
Aralık 2020 Site Ortak Alanlarına Yönelik Yapılacak Tasarruf İşlemleri
Aralık 2020 Parmak İzi Kayıtlarının Fazla Mesai Uyuşmazlıklarında Delil Değeri
Aralık 2020 Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü Ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Karşılaştırması
Aralık 2020 Konkordato Mühleti ve Müstakbel Alacağın Devri
Aralık 2020 KVKK Kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğünün Usul ve Esasları
2020 Anonim Şirketlerde Şirket Ortaklarının Bilgi Alma Ve İnceleme Hakkı
2020 KVKK Kapsamında Veri Minimizasyonu İlkesi
2020 Limited Şirketlerde Şirket Ortaklarının Bilgi Alma Ve İnceleme Hakkı
Ağustos, 2021 Kira Bedelinin Tespiti ve Uyarlanması Davaları
Aralık 2020 Alışveriş Merkezlerinde Ortak Gider Ödemeleri ve Pandemi’nin Etkisi
Aralık 2020 Türk Borçlar Kanunu Kapsamında İradeyi Sakatlayan Haller
Aralık 2020 Kira Bedelinin Ödenmemesi Durumunda Kiracının Tahliyesi
Aralık 2020 Covid-19 Nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Yapılan Değişiklikler
Aralık 2020 Corona Virüs (Covid-19) Pandemisi Ve Kira İlişkileri Bakımından Sözleşmelerde Uyarlama Davası
Kasım 2020 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Zamanaşımı Süreleri
Kasım 2020 Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasında Yeni Kanuni Düzenleme
Kasım 2020 Limited Şirket Ortaklarının Amme Borçlarından Sorumluluğu
Kasım 2020 Anonim Şirket Yönetim Kurulu’nun Kamu Borçlarından Sorumluluğu
Eylül 2020 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği
Eylül 2020 Site Yönetimlerine İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22.07.2020 Tarihli ve 2020/560 Sayılı Kararında Yer Alan Değerlendirmeler
Eylül 2020 Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ne İlişkin Süreler İkinci Kez Ertelendi
Ağustos 2020 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği
Ağustos 2020 Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği
Ağustos 2020 Belirli Sektörlerde Yapılan KDV İndirimi
Ağustos 2020 7252 Sayılı Kanun ve 31.07.2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararlarının Çalışma Hayatına Etkisi
Ağustos 2020 7253 Sayılı Kanun Kapsamında Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Temmuz 2020 Sosyal Medyanın Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
Temmuz 2020 Site Yönetimlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Doğan Temel Yükümlülükleri
Haziran 2020 Corona Virüs Tedbirleri Kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı
Haziran 2020 İşyeri Kiralarında Yeni Dönem Türk Borçlar Kanunu’nun 01.07.2020’de Yürürlüğe Girecek Maddeleri
Haziran 2020 Covid-19 Salgını Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler
Haziran 2020 Corona Virüs (Covid-19) Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi
Haziran 2020 Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Kayıt Sürelerinin Ertelenmesi
2020 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun COVID-19 Konulu, 07.05.2020 Tarih ve 2020/12 Sayılı Genelgesi Kapsamında İş Kazaları
Haziran 2020 Süreli Olarak Tesis Edilmiş Olan İpoteğin Süresi Dolması Halinde Terkini Nasıl Gerçekleşir?
Nisan 2020 7244 Sayılı Kanun Kapsamında Ücretsiz İzin Uygulaması
Nisan 2020 7244 Sayılı Kanun Kapsamında Kısa Çalışma Uygulaması
Nisan 2020 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Nisan 2020 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması ve Bağlayıcı Şirket Kuralları
Nisan 2020 Corona Virus (Covid – 19) Salgını İle Birlikte Getirilen Finansal Düzenlemeler Ve Destek Paketleri
Nisan 2020 Finansal Yeniden Yapılandırma
Nisan 2020 Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Getirilen Düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Nisan 2020 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Corona Virüsü (Covid-19) Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Nisan 2020 Türkiye’de Açık Bankacılık
Nisan 2020 Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Elektronik Bankacılık Hizmetlerinde Kimlik Doğrulama ve İşlem Güvenliğine İlişkin Getirilen Düzenlemeler
Nisan 2020 Kamu İhaleleri ve Corona Virüsü (Covid-19) Salgını Kapsamında Yapılan Yasal Düzenlemeler
Nisan 2020 İş Yeri Kiralarında Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye ve Corona Virüsü (Covid-19) Salgını Kapsamında Yapılan Yasal Düzenleme
Mart 2020 Çekin Karşılıksız Çıkmasına Sebebiyet Verme Suçu’na İlişkin Düzenlenen Yeni Etkin Pişmanlık Hükmü Üzerine Değerlendirme
Mart 2020 Corona Virüsü (Covıd-19) Salgını’nın İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
Mart 2020 Corona Virüsü (Covid-19) Salgınında Yeni Hukuki ve İdari Gelişmelere Dair Duyuru
Mart 2020 Corona Virüsü (Covid-19) Salgını Nedeniyle Hukuki İlişkilere Dair Yasal Çerçeve Analizi
2019 Tüketici Hakem Heyeti Kararları
2019 Startup Hukuku
2019 Sosyal Medya Aracılığı İle Hakaret Ve Cezai Yaptırımı
2019 Kamulaştırma Ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
2019 İşyerinde İşçinin Parmak İzinin Alınması Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uygun Bir Uygulama mıdır?
2019 İşveren Vekilinin Fazla Mesai Alacağı
2019 İbraname İmzalayan Personel Dava Açabilir Mi?
2019 Elektronik Ortamda Kurulan Sözleşmelerin Hukuki Geçerliliği
2019 Blockchain Nedir?
2019 Arsa Sahibinin Arsasını İnşaata Uygun Bırakmaması Halinde Yükleniciye Karşı Sorumluluğu Nedir?
2019 Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği
2019 Değerli Konut Vergisi Nedir Ve İtiraz Süreci Nasıl Yürütülmelidir?
2019 Personelin Devamsızlık Yapması Halinde İşveren Tarafından Neler Yapılmalıdır?
2019 Personel İstifasını Sonradan Haklı Sebebe Dönüştürerek Tazminat İsteyebilir mi?
2019 Kişisel Verilerin Kullanımı ve Devredilmesi için İstenen “Açık Rıza” Neden ve Ne Şekilde Alınmalıdır?
2019 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Açıklamalar
2019 Bedelli Askerlik Yapacak Olan Personel, Kıdem Tazminatına Hak Kazanır mı?
2019 Whatsapp Mesajlarının Boşanma Davalarındaki Delil Değeri
2019 Sitelerde Evcil Hayvan Beslenebilir Mi?
2019 İşçinin Fazla Çalışmaları Ücrete Dâhil Edilebilir Mi?
2019 Marka Hakkının İzinsiz Kullanımı ve Bundan Doğacak Maddi, Manevi Tazminat ve İtibar Tazminatı Hakkı
2019 İkale Anlaşması İmzalanmış Olmasına Rağmen İşe İade Davası Açılabilir Mi?
2019 Eşit Zam Yapılmamış Olması İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğünü İhlal Ettiği Anlamına Gelir Mi?
2019 Konkordato İsteyen Şirketlere Karşı İhtiyati Haciz İşlemleri Gerçekleştirilebilir Mi?
2019 Kiralanan Konutun El Değiştirmesi Halinde Yeni Malik ve Kiracının Hakları
2019 Kartel Tazminatında Güncel Durum
2019 İskânı Alınmayan Ana Gayrimenkulde Kat Malikleri Ortak Giderlerden Sorumlu Mudur?
2019 Estetik Ameliyatlarda Vaat Edilen Sonuç Ortaya Çıkmazsa Hekime Karşı Dava Açılabilir Mi?
2019 Alt İşverenlik İlişkisinin Kurulmadığı Hal: İşin Anahtar Teslimi Şeklinde Bir Başkasına Devredilmesi
2019 Aile Konutu Üzerine Konulmuş İpoteği Eşlerden Biri Geçersiz Kılabilir mi?