Makaleler Bizden Haberler

Makaleler

2020 Corona Virüsü (Covıd-19) Salgını’nın İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi İş Hukuku 2020
2020 Corona Virüsü (Covid-19) Salgınında Yeni Hukuki ve İdari Gelişmelere Dair Duyuru İş Hukuku 2020
2020 Corona Virüsü (Covid-19) Salgını Nedeniyle Hukuki İlişkilere Dair Yasal Çerçeve Analizi İş Hukuku 2020
2019 Tüketici Hakem Heyeti Kararları Tüketici Hukuku 2019
2019 Startup Hukuku İş Hukuku 2019
2019 Sosyal Medya Aracılığı İle Hakaret Ve Cezai Yaptırımı Bilişim Hukuku 2019
2019 Kamulaştırma Ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları Kamu & Özel Sektör Uyuşmazlıkları 2019
2019 İşyerinde İşçinin Parmak İzinin Alınması Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uygun Bir Uygulama mıdır? İş Hukuku 2019
2019 İşveren Vekilinin Fazla Mesai Alacağı İş Hukuku 2019
2019 İbraname İmzalayan Personel Dava Açabilir Mi? İş Hukuku 2019
2019 Elektronik Ortamda Kurulan Sözleşmelerin Hukuki Geçerliliği Bilişim Hukuku 2019
2019 Blockchain Nedir? Bilişim Hukuku 2019
2019 Arsa Sahibinin Arsasını İnşaata Uygun Bırakmaması Halinde Yükleniciye Karşı Sorumluluğu Nedir? Gayrimenkul Hukuku 2019
2019 Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği Arabuluculuk 2019
2019 Değerli Konut Vergisi Nedir Ve İtiraz Süreci Nasıl Yürütülmelidir? Gayrimenkul Hukuku 2019
2019 Personelin Devamsızlık Yapması Halinde İşveren Tarafından Neler Yapılmalıdır? İş Hukuku 2019
2019 Personel İstifasını Sonradan Haklı Sebebe Dönüştürerek Tazminat İsteyebilir mi? İş Hukuku 2019
2019 Kişisel Verilerin Kullanımı ve Devredilmesi için İstenen “Açık Rıza” Neden ve Ne Şekilde Alınmalıdır? Bilişim Hukuku 2019
2019 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Açıklamalar Tüketici Hukuku 2019
2019 Bedelli Askerlik Yapacak Olan Personel, Kıdem Tazminatına Hak Kazanır mı? Bireysel / Kurumsal Danışmanlık 2019
2019 Whatsapp Mesajlarının Boşanma Davalarındaki Delil Değeri Aile Hukuku 2019
2019 Sitelerde Evcil Hayvan Beslenebilir Mi? Kat Mülkiyeti Hukuku 2019
2019 İşçinin Fazla Çalışmaları Ücrete Dâhil Edilebilir Mi? İş Hukuku 2019
2019 Marka Hakkının İzinsiz Kullanımı ve Bundan Doğacak Maddi, Manevi Tazminat ve İtibar Tazminatı Hakkı Fikri Mülkiyet Hukuku 2019
2019 İkale Anlaşması İmzalanmış Olmasına Rağmen İşe İade Davası Açılabilir Mi? İş Hukuku 2019
2019 Eşit Zam Yapılmamış Olması İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğünü İhlal Ettiği Anlamına Gelir Mi? İş Hukuku 2019
2019 Konkordato İsteyen Şirketlere Karşı İhtiyati Haciz İşlemleri Gerçekleştirilebilir Mi? İş Hukuku 2019
2019 Kiralanan Konutun El Değiştirmesi Halinde Yeni Malik ve Kiracının Hakları Kat Mülkiyeti Hukuku 2019
2019 Kartel Tazminatında Güncel Durum İş Hukuku 2019
2019 İskânı Alınmayan Ana Gayrimenkulde Kat Malikleri Ortak Giderlerden Sorumlu Mudur? Kat Mülkiyeti Hukuku 2019
2019 Estetik Ameliyatlarda Vaat Edilen Sonuç Ortaya Çıkmazsa Hekime Karşı Dava Açılabilir Mi? Sağlık Hukuku 2019
2019 Alt İşverenlik İlişkisinin Kurulmadığı Hal: İşin Anahtar Teslimi Şeklinde Bir Başkasına Devredilmesi İş Hukuku 2019
2019 Aile Konutu Üzerine Konulmuş İpoteği Eşlerden Biri Geçersiz Kılabilir mi? Aile Hukuku 2019