Güvenilir, Hızlı ve Etkin Bir Çözüm Ortağıyız.

Değer Yaratmayı ve Kazandırmayı Hedefliyoruz.

Değişime Uyum Sağlıyoruz.

Bizden Haberler

2020 Birlikte Mümkün
23.03.2020 WWF-Türkiye ile Işıkları Kapatıyoruz, Dünya Saati’ne Katılıyoruz
20.03.2020 Küçük Ölçekli Balıkçılık Yasal Çerçevesi İçin WWF-Türkiye ile İş Birliği Yapıyoruz
3.03.2019 Yeni Borçlar Kanunu ve Getirdiği Yenilikler
20.05.2019 Siber Güvenlik ve Hukuki Boyutu

Makaleler

2020 Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasında Yeni Kanuni Düzenleme
2020 Limited Şirket Ortaklarının Amme Borçlarından Sorumluluğu
2020 Anonim Şirket Yönetim Kurulu’nun Kamu Borçlarından Sorumluluğu
2020 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği
2020 Site Yönetimlerine İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22.07.2020 Tarihli ve 2020/560 Sayılı Kararında Yer Alan Değerlendirmeler
2020 Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ne İlişkin Süreler İkinci Kez Ertelendi
2020 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği
2020 Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği
2020 Belirli Sektörlerde Yapılan KDV İndirimi
2020 7252 Sayılı Kanun ve 31.07.2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararlarının Çalışma Hayatına Etkisi
2020 7253 Sayılı Kanun Kapsamında Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
2020 Sosyal Medyanın Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
2020 Site Yönetimlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Doğan Temel Yükümlülükleri
2020 Corona Virüs Tedbirleri Kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı
2020 İşyeri Kiralarında Yeni Dönem Türk Borçlar Kanunu’nun 01.07.2020’de Yürürlüğe Girecek Maddeleri
2020 Covid-19 Salgını Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler
2020 Corona Virüs (Covid-19) Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi
2020 Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Kayıt Sürelerinin Ertelenmesi
2020 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun COVID-19 Konulu, 07.05.2020 Tarih ve 2020/12 Sayılı Genelgesi Kapsamında İş Kazaları
2020 Süreli Olarak Tesis Edilmiş Olan İpoteğin Süresi Dolması Halinde Terkini Nasıl Gerçekleşir?
2020 7244 Sayılı Kanun Kapsamında Ücretsiz İzin Uygulaması
2020 7244 Sayılı Kanun Kapsamında Kısa Çalışma Uygulaması
2020 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2020 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması ve Bağlayıcı Şirket Kuralları
2020 Corona Virus (Covid – 19) Salgını İle Birlikte Getirilen Finansal Düzenlemeler Ve Destek Paketleri
2020 Finansal Yeniden Yapılandırma
2020 Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Getirilen Düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
2020 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Corona Virüsü (Covid-19) Uygulamalarının Değerlendirilmesi
2020 Türkiye’de Açık Bankacılık
2020 Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Elektronik Bankacılık Hizmetlerinde Kimlik Doğrulama ve İşlem Güvenliğine İlişkin Getirilen Düzenlemeler
2020 Kamu İhaleleri ve Corona Virüsü (Covid-19) Salgını Kapsamında Yapılan Yasal Düzenlemeler
2020 İş Yeri Kiralarında Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye ve Corona Virüsü (Covid-19) Salgını Kapsamında Yapılan Yasal Düzenleme
2020 Çekin Karşılıksız Çıkmasına Sebebiyet Verme Suçu’na İlişkin Düzenlenen Yeni Etkin Pişmanlık Hükmü Üzerine Değerlendirme
2020 Corona Virüsü (Covıd-19) Salgını’nın İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
2020 Corona Virüsü (Covid-19) Salgınında Yeni Hukuki ve İdari Gelişmelere Dair Duyuru
2020 Corona Virüsü (Covid-19) Salgını Nedeniyle Hukuki İlişkilere Dair Yasal Çerçeve Analizi
2019 Tüketici Hakem Heyeti Kararları
2019 Startup Hukuku
2019 Sosyal Medya Aracılığı İle Hakaret Ve Cezai Yaptırımı
2019 Kamulaştırma Ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
2019 İşyerinde İşçinin Parmak İzinin Alınması Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uygun Bir Uygulama mıdır?
2019 İşveren Vekilinin Fazla Mesai Alacağı
2019 İbraname İmzalayan Personel Dava Açabilir Mi?
2019 Elektronik Ortamda Kurulan Sözleşmelerin Hukuki Geçerliliği
2019 Blockchain Nedir?
2019 Arsa Sahibinin Arsasını İnşaata Uygun Bırakmaması Halinde Yükleniciye Karşı Sorumluluğu Nedir?
2019 Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği
2019 Değerli Konut Vergisi Nedir Ve İtiraz Süreci Nasıl Yürütülmelidir?
2019 Personelin Devamsızlık Yapması Halinde İşveren Tarafından Neler Yapılmalıdır?
2019 Personel İstifasını Sonradan Haklı Sebebe Dönüştürerek Tazminat İsteyebilir mi?
2019 Kişisel Verilerin Kullanımı ve Devredilmesi için İstenen “Açık Rıza” Neden ve Ne Şekilde Alınmalıdır?
2019 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Açıklamalar
2019 Bedelli Askerlik Yapacak Olan Personel, Kıdem Tazminatına Hak Kazanır mı?
2019 Whatsapp Mesajlarının Boşanma Davalarındaki Delil Değeri
2019 Sitelerde Evcil Hayvan Beslenebilir Mi?
2019 İşçinin Fazla Çalışmaları Ücrete Dâhil Edilebilir Mi?
2019 Marka Hakkının İzinsiz Kullanımı ve Bundan Doğacak Maddi, Manevi Tazminat ve İtibar Tazminatı Hakkı
2019 İkale Anlaşması İmzalanmış Olmasına Rağmen İşe İade Davası Açılabilir Mi?
2019 Eşit Zam Yapılmamış Olması İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğünü İhlal Ettiği Anlamına Gelir Mi?
2019 Konkordato İsteyen Şirketlere Karşı İhtiyati Haciz İşlemleri Gerçekleştirilebilir Mi?
2019 Kiralanan Konutun El Değiştirmesi Halinde Yeni Malik ve Kiracının Hakları
2019 Kartel Tazminatında Güncel Durum
2019 İskânı Alınmayan Ana Gayrimenkulde Kat Malikleri Ortak Giderlerden Sorumlu Mudur?
2019 Estetik Ameliyatlarda Vaat Edilen Sonuç Ortaya Çıkmazsa Hekime Karşı Dava Açılabilir Mi?
2019 Alt İşverenlik İlişkisinin Kurulmadığı Hal: İşin Anahtar Teslimi Şeklinde Bir Başkasına Devredilmesi
2019 Aile Konutu Üzerine Konulmuş İpoteği Eşlerden Biri Geçersiz Kılabilir mi?

Yaklaşımımız

Değişen koşullara ayak uyduran dinamik bir yapı ile tüm dava süreçlerinizde yer alıyoruz. Güven ilişkisinin gücüne inanıyor, bu süreçte hızlı ve etkin sonuçlar almak için çok çalışıyoruz. Bu doğrultuda kurumsal değerlerimizin dayandığı ilkelerimizi hiç aklımızdan çıkarmıyor, şeffaf bir iletişim ile ilerliyoruz. İhtiyaç, beklenti ve hedeflerimizi en başında analiz ediyor, başarıya ulaşacak çözüm önerilerini birlikte değerlendiriyoruz.

Rakamlarla Erdemir & Özmen

2009 yılından bu yana kurumsal değerlerimizi ön planda tutarak, hukuksal, ekonomik, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, çözüm ve sonuç odaklı çalışma prensibiyle hizmet veriyoruz.

30 Toplam çalışan sayısı
3.500 Takip edilen dava sayısı
30 Takip edilen proje sayısı
16.000 Takip edilen icra takip sayısı

Biz sizi arayalım

Dava süreçlerinizle ilgili yapabileceklerimizi öğrenmek istiyorsanız iletişim formunu doldurun, biz size ulaşalım.