Devlet idareleri, işlemlerini tek yanlı olarak yahut karşılıklı irade uyuşması şeklinde gerçekleştirebilir. Tek yanlı işlemlerine karşı iptal veya tazminat davaları açılırken, irade uyuşması şeklinde yaptığı sözleşmelere karşı da çeşitli davalar açabilmektedir. İki şekilde hukuki uyuşmazlık doğması son derece olağan olup; uyuşmazlık yaşanmasa dahi yaşanma ihtimaline karşı, önlem niteliğinde yeterli ve doğru bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Hukuk Büromuz, devlet idareleri ile ilişki içerisinde bulunan müvekkillere ve devlet idarelerine ihale süreçlerinin yönetimi, sözleşmelerin yapımı, imzalanması ve sürdürülmesi aşamalarında hukuki danışmanlık vermektedir. Uyuşmazlık yaşandığı noktada ise bu süreci, hukuki desteğiyle müvekkillerin menfaatlerini koruyarak, doğru strateji ile aktif rol almak sureti ile yürütmektedir.