Uluslararası ticaretin düzenleme mekanizması olan uluslararası sözleşmeler “uyuşmazlık önleyici” nitelikleri bakımından büyük önem arz ederler.

Uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanmasında ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi ve bu amaca hizmet ederken mevcut ticari ilişkinin yine en üst düzeyde işlevselliğinin korunması ilk hedefimizdir.

Hukuk büromuz, özellikle uluslararası nitelikteki ticari uyuşmazlıklar bakımından sahip olduğu tecrübe ile sözleşmelerin sistematiğinin kurulması aşamasında dahi müvekkilleri için değer yaratma amacını gütmektedir.