Erdemir&Özmen ekibi tarafından şirketlerde hayata geçirilmesi öngörülen projelerin fikir aşamasında yönlendirilmesi, uygulama aşamasında yönetilmesi ve uygulanması hususlarında hukuki destek sağlanmaktadır. Müvekkillerin beklentileri doğrultusunda, projeye ilişkin araştırmalar yapılarak sunumlar ve bilgilendirme metinleri hazırlanmakta; önem arz eden hususlar projenin fikir aşamasından itibaren takip edilmektedir.

Hayata geçirilmesi amaçlanan projelerde hukuki altyapının sağlanması, en önemli aşamayı oluştururken, projenin yürütülmesinin bel kemiği niteliğindedir. Zira kanunun öngördüğü şartları taşımayan projeler otoritelerce reddedilecek, sağlanan finansman gücü ve harcanan emek kayıp olarak dönebilecektir. Bu durumun engellenmesi adına Hukuk Büromuz, sağladığı hukuki destek ile projenin hukuki bir ihtilaf yaşanmaksızın tamamlanmasını ve ortaya çıkabilecek aleyhe sonuçların bertaraf edilmesini amaçlamaktadır.