Makaleler

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ne İlişkin Süreler İkinci Kez Ertelendi

Eylül 2020, Erdemir&Özmen Avukatlık Ortaklığı

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ne İlişkin Süreler İkinci Kez Ertelendi

“Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”)” 28.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmelik uyarınca, İleti Yönetim Sistemi (“İYS”)’ne ilişkin süreler ikinci kez ertelenmiştir. 

Yönetmelik uyarınca; Yönetmelik kapsamında alınan onaylar, 01.12.2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılacaktır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara bir ileti gönderilecektir. İletide; onayların İYS’ye yüklendiği, İYS’ye yüklenen onayların 16.01.2021 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ve alıcıların onayları reddetme imkânının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisi yer alacaktır.

Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 16.01.2021 tarihine kadar kontrol edeceklerdir. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir.

Bakanlık, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak altı ay ertelemeye yetkilidir.

Bununla beraber, Yönetmelik uyarınca hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolmalarına ve ticari elektronik ileti göndermeden önce İYS üzerinden onay kontrolü yapmalarına ilişkin yükümlülükleri de 01.09.2020 tarihinden 16.01.2021 tarihine ertelenmiştir.

Sonuç 

Netice itibari ile, İYS’ye ilişkin son tarihler aşağıdaki şekildedir;

  • Hizmet sağlayıcıların geçmiş tarihli almış oldukları onayları İYS’ye aktarması için son tarih 01.12.2020’dir.
  • Tüketicilerin daha önce hizmet sağlayıcılara verdikleri onayları İYS üzerinden kontrol etmesi için son tarih 16.01.2021’dir.
  • Hizmet sağlayıcıların İYS üzerinden onay kontrolü yapmalarına ilişkin yükümlülüklerinin başlangıç tarihi 16.01.2021’dir.
  • Hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolmalarına ve ticari elektronik ileti göndermeden önce İYS üzerinden onay kontrolü yapmalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son tarih 16.01.2021’dir.

Kaynakça:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200828-14.htm

Benzer Makaleler

Eylül 2020 Site Yönetimlerine İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22.07.2020 Tarihli ve 2020/560 Sayılı Kararında Yer Alan Değerlendirmeler
Ağustos 2020 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği