Makaleler

Whatsapp Mesajlarının Boşanma Davalarındaki Delil Değeri

2019, Erdemir&Özmen Avukatlık Ortaklığı

Whatsapp Mesajlarının Boşanma Davalarındaki Delil Değeri

Büyük bir hızla gelişen ve gelişmekte olan teknolojinin yaşamımıza yoğun bir şekilde girmesi ile birlikte özellikle iletişim aracı olarak kullanılan akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazlardaki uygulama içerikleri son yıllarda hukuk (boşanma, alacak vb.) ve ceza (hakaret, tehdit vb.) davalarına sıklıkla konu olmaktadır.

Whatsapp ise günümüzde akıllı telefonlarda en çok yüklenen aynı zamanda en çok kullanılan uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağında yazılı mesajlar, ses kayıtları, fotoğraflar ve videolar sıklıkla whatsapp üzerinden gönderilmeye başlanılmıştır. İletişim aracı olarak kullanılan whatsapp ve diğer uygulamaların boşanma davalarında konu olması ise eşlerden birinin cep telefonundan elde edilen delillerin Mahkemelere sunulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bazen gizli kamera, ses kayıt cihazı ve benzeri cihazlarla kayıtlar yapılmakta bazen de bilgisayarlara veya cep telefonlarına yüklenen özel yazılımlarla bu içeriklere ulaşılmaktadır.

Belirtmek gerekir ki hangi dava türü olursa olsun, sunulacak olan delilin hukuka uygun olarak elde edilmiş olması zorunludur. Boşanma davalarında da herhangi bir delilin mahkemeye sunulması ve mahkeme tarafından ilgili delile itibar edilmesi bakımından en önemli kriter hukuka uygunluktur. Boşanma davasında dosyaya sunulacak olan deliller mutlaka hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmalıdır. Çünkü hukuka aykırı elde edilen deliller hükme esas alınmaz ve ispat vasıtası olarak kullanılamazlar.

Hukuka uygunluk bakımından whatsapp kayıtları ve yazışmaları için bir genelleme yapmak mümkün değildir. Bu kapsamda ispat için dosyaya sunulan yazışmanın nasıl ele geçtiği önem taşır. Örneğin; eşlerin birbirleri ile yaptıkları yazışmalarda, eşlerden biri diğerine whatsapp uygulamasını kullanarak hakaret etmiş ya da tehdit etmişse, bu yazışmalar mahkemede aleyhe delil olarak değerlendirilecek olup ilgili whatsapp yazışmaları mahkemeye sunulabilir. Bu kayıtlar özel hayatın gizliliği kuralını da ihlal etmez. Ancak eşten gizlice ve habersiz şekilde konuşmaların veya yazışmaların kayıt altına alınması ve benzeri durumlar özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamına geleceğinden boşanma davalarında delil olarak kullanılamayacaktır. 

Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl başlıklı 134. Maddesi; “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.” hükmüne amirdir.

Görüleceği üzere whatsapp kayıtları bakımından bu kayıtların nasıl elde edildiği oldukça önemli olup kayıtların hukuka aykırı bir şekilde elde edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu kapsamında yaptırımla karşılaşılması ihtimali yüksektir. Ancak kişiler bu sebeple whatsapp üzerinden yapılan konuşmaları elde edemeseler bile, GSM operatörlerinden arama sıklığının ve SMS kısa mesaj içeriklerinin tespiti her zaman mümkündür ve GSM operatöründen istenen bu kayıtların hukuka uygun deliller olarak mahkemeye sunulmasında da hiçbir engel yoktur.

Sonuç olarak whatsapp kayıtları ve mesajlarının boşanma davasında delil olarak kullanılabilmesi için sunulacak olan delilin hukuka uygun olarak elde edilmesi zorunludur. Aksi takdirde hukuka aykırı olarak elde edilen delilin mahkemeye sunulması halinde Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali kapsamında Türk Ceza Kanunu uyarınca yaptırımla karşılaşılması ihtimali yüksektir.


Benzer Makaleler

2019 Bedelli Askerlik Yapacak Olan Personel, Kıdem Tazminatına Hak Kazanır mı?
2019 Sitelerde Evcil Hayvan Beslenebilir Mi?