Makaleler

Start-Up Hangi Alanlarda Kurulur?

Nisan 2021, ERDEMİR&ÖZMEN AVUKATLIK ORTAKLIĞI

Start-Up Hangi Alanlarda Kurulur?

Start-up denildiğinde toplumun genel kanısı, teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren girişimlerdir. Dünya genelinde Start-up olarak başlayan şirketlere baktığımızda bulduğumuz veriler de bu kanıyı destekler biçimdedir. Start-up’ların çoğunluğunu teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren şirketleri oluşturur. Ancak start-up’ların yalnızca bu konularla sınırlı olduğu iddiası da doğru olmayacaktır. Her ne kadar start-up’ların yapısı teknoloji, finans ve yazılım sektörlerinde kullanılmaya son derece uygun ve bu nedenle sözü geçen alanlarda oluşumlar yoğunlukta olsa da, artık global olarak birçok yeni konuda başarılı ve yenilikçi start-up’ların kurulduğunu görmekteyiz. Özellikle mimarlık, tasarım ve pazarlama alanlarında kurulan birçok start-up, teknolojinin her geçen gün gelişmesi sayesinde kullanıcının ihtiyaçlarına uygun ürünler üreterek büyük başarı sağlamışlardır.

Start-up bir problemin çözümünü üretmektir

Start-up, probleme yönelik yeni bir iş modeli bulmayı amaçlayan ve uygun çözümleri yaratarak hızla büyümeyi hedefleyen bir iş dalıdır. Dolayısıyla bilindik ve denenmiş bir iş modelinin start-up kavramı ile tam olarak bağdaştığını söyleyemeyiz.  Esasen, start-up’ın gayesi pazarlamada yeni yöntemlerin keşfidir ve bu keşif hangi problemi veya konuyu çözüme kavuşturması gerekiyorsa ona yönelik bir Start-up kurulacaktır. Zira önemli olan, yeni bir fikir ortaya koymak ve yapılmamış bir iş modeli oluşturduktan sonra bunu hayata geçirmeyi başarabilmektir.

Günümüzde,

 • Sağlık
 • Tüketim Malları ve Hizmetleri
 • Finans Teknolojileri
 • Mimarlık
 • Medya
 • Eğitim
 • Enerji
 • Gıda
 • Holdingler
 • Emlak
 • Medya
 • Parekende
 • Otomotiv

gibi çeşitli birçok alanda başarılı start-up’ların küresel start-up ekosisteminde yer aldığını görmekteyiz.

Örnek vermek gerekirse; yurtdışında yeni kurulmuş bir restoran, benzerlerinden farklı iş planlarıyla özellikle teslimat, paketleme ve içerik anlamında farkını ortaya koyarak önemli Start-up’lardan biri olmuştur. Ayrıca konaklamaya yönelik yeni bir start-up, kişilere gittikleri şehirlerde otel gibi klasik konaklama seçenekleri yerine farklı bir sistem getirip seyahat edilen yerde lokal kişilerin evinde kaldıkları bir sistem kurmuşlardır. Bu durum seyahat edenlere yalnızca konaklama kolaylığı sağlamamış, bunun yanı sıra çevreden insanlarla tanışma ve seyahat rotalarını daha iyi öğrenme seçeneği sunmuştur. Bu örnekler haricinde ülkemizde ve dünyada, personel yönetim ve alım işlemlerini kolaylaştırmak, bilet satışı, ayakkabı temizliği, ev temizliği, sosyal içerik platformları, zorlu araç ortamlarının güçlüklerine yönelik artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri sunan şirketler, taşıma şirketleri, emlak pazaryerleri, site yönetimi çözümleri, giyim ve perakende alışveriş şirketleri, eğitim, çevre teknolojileri alanları da dahil olmak üzere çıkabilecek her türlü soruna sınırsız farklı çözüm yöntemleri bulan birçok start-up mevcuttur. Bu start-up’ların hepsi problemi çözmeye yönelik, yeni bir sistem oluşturmuş ve hızlı büyüme hedefleyen iş modelleridir.

Bununla beraber, start-up kurma niyetinde olan genç girişimcilere sermaye yatırarak büyüyüp gelişmelerine ve pazarda bir yer edinmelerine destek veren ve finansman kaynakları olarak nitelendirilen melek yatırımcılar; finansman dışında start-up’lara mentorluk de yaparak iş ağlarına katkıda bulunmaktadırlar. Son dönemlerde melek yatırımcıların en çok yatırım yaptıkları Start-up alanları aşağıdaki şekilde örneklendirilebilir;

 • Yeni jenerasyon medya teknolojileri
 • Mobil operatör ürün/servisleri
 • Yapay zeka,
 • IoT (Internet of things)
 • Biyoteknoloji
 • Sağlık Teknolojisi
 • Enerji

Hızla gelişen bu alanlarda yatırım demek yeni kurulan Start-up açısından hızlı büyüme ve gerekli destekle gelişme imkânı anlamına gelirken; yatırımcılar dâhil oldukları yeni iş çözümleriyle ağlarını genişletir ve kazançlı bir büyüme sağlarlar.

Sonuç

Netice itibari ile tek bir alanla sınırlı kalmayıp teknolojiden ve gelişmelerinden de faydalanarak büyüyen start-up’lar çözüm aranan her alanda faaliyet gösterebilirler. Sektörün ihtiyaç duyduğu çözümleri yeni bir iş modeliyle sonuca ulaştıran start-up’ların teknolojinin tüm imkânlarından faydalanması kaçınılmazdır. Yeni bir fikirle işleri kolaylaştıran ve kısa sürede başarıya ulaştırma gayesindeki start-up’lar, günümüzde ve gelecekte son derece önemli birer iş modeli olacaklardır.

Kaynakça

Benzer Makaleler

Nisan 2021 Bireysel Katılım Yatırımcısı (Melek Yatırımcı) Nedir?
Nisan 2021 Ticari Elektronik İleti ve Hukuki Çerçeve