Kurumsal Tüketici Hukuku

Tüketici hukukunun taraflarından biri tüketici iken diğer tarafı ise hizmet/mal sağlayıcıdır. Hizmet/mal sağlayıcının hukuki yükümlülüklerini ve haklarını bilmesi, bunları yerine getirmesi, ileride bu hizmet/mal ilişkisi nedeniyle karşılaşılabilecek olumsuzlukları ve yaptırımları en aza indirecektir.

Bu bakımdan, ilişkisinin kurulmasından itibaren, tüketici ile yapılacak sözleşmeleri hukuki düzenlemelere uygun şekilde hazırlayarak, hizmet/mal ilişkisi devamlı nitelikte ise bu süreç boyunca sağlıklı ilerlemesini sağlamak ve nitekim ilişkinin sona ermesinde herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaşmamak, tüketici hukuku uygulama alanımız için yegâne amacımızdır.

Tüketicilerin taleplerine göre sunulan mal veya hizmetin niteliği göz önüne alınarak, buna uygun stratejiler geliştirmekte; çözüm odaklı ekibimiz ile sürecin sorunsuz tamamlanmasını sağlamaktayız.