Bireysel İş Hukuku

En yaygın ve sıklıkla ihtiyaç duyulan hukuk dallarından biri de şüphesiz İş Hukukudur. Çalışma hayatının içerisinde rol alan her çalışanın, çalışma hayatını düzenleyen bu hukuk dalı hakkında en azından temel seviyede bilgi sahibi olması oldukça önemlidir.

Özellikle iş ilişkisinin kurulması, rekabet yasağı, fikri hakların sahipliği, kişisel verilerin korunması, gizlilik vb. düzenlemeler, işverene ve işyerine karşı yükümlülüklerin ve hakların farkındalığı, iş ilişkisinin yürütülmesi ve sona ermesi gibi ciddi hukuki sonuçlar doğurabilecek konularda çalışanların hukuki bilgiye vakıf olması ve/veya profesyonel hukuki destek alması zaruridir.  

İş Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar yaşanması iş hayatında kaçınılmaz olup en çok uyuşmazlığın yaşandığı alandır. Ekibimiz tarafından iş kazaları sebebi ile uğranılan zarara yönelik tazminat, işe iade, kıdem ve ihbar gibi tazminat alacakları, işçilik alacakları ve benzeri nitelikteki davalar titizlikle takip edilmekte ve müvekkiller için en avantajlı şekilde sonuçlandırılmaktadır.