Kurumsal İcra ve İflas Hukuku

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar ticari hayatın içerisinde faaliyet gösteren her ölçekteki kurumsal yapıyı olumsuz etkilemekte ve ne yazık ki bazılarını ekonomik darboğaza sürüklemektedir. Hukuk Büromuz bu alanda hem alacaklı tarafa hem de borçlu tarafa yönelik çok yönlü bir faaliyet içerisindedir.  

Borçlu tarafa yönelik olarak; ticari değere sahip ve bunu korumak isteyen ancak finansal zorluk içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin malvarlıklarının korunması, alacaklıların talepleri karşısında somut durumun koşullarına en uygun çözümlerin belirlenmesi, ticari faaliyetin devamlılığının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması, yeniden yapılandırma gibi konularda Hukuk Büromuz, konusunda uzman ekibi ile destek vermektedir. 

Alacaklı tarafa yönelik olarak; belli başlı kredi finans kuruluşları başta olmak üzere birçok kurumsal yapının alacaklarının tahsili ve buna bağlı çok yönlü hukuki süreçlerin takibi Hukuk Büromuz tarafından etkin ve uzman ekibi ile prosedüre uygun ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır.