Bireysel İcra ve İflas Hukuku

Yazılı basında da yer aldığı üzere, ülkemizdeki nüfusun büyük bir yüzdesi herhangi bir sebeple borçlu statüsündedir. Bu sebeple icra ve iflas hukukunu ilgilendiren konular çoğu kişinin günlük hayatında karşısına çıkmaktadır. Nitekim borçlu oranına tekabül edecek kadar alacaklı da bulunurken, iki sıfattan birine sahip olmak günümüzde kaçınılmazdır. Borçluların haklarını bilmesi, onları gerçekten borçlusu olmadığı bir borcu ödemekten kurtarırken ve/veya borcunu yapılandırma konusunda kendisine avantaj sağlarken; alacaklıların sıkı bir takip süreci sağlaması alacaklarının tahsilatını hızlı ve kolay bir biçimde sağlamaktadır.

Hukuk Büromuz, konusunda uzman ekibi ile müvekkillerin borçları veya alacakları ile alakalı müzakereleri yürüterek her iki taraf için avantajlı uzlaşıyı sağlamakta, borç/alacak yapılandırma süreçlerini takip etmekte, buna ilişkin dava takiplerini yapmaktadır.