Makaleler

Corona Virüs Tedbirleri Kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı

Haziran 2020, Erdemir&Özmen Avukatlık Ortaklığı

Corona Virüs Tedbirleri Kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı

Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde gerekli konularda önemler alınmakta ve düzenlenmeler yapılmaya devam edilmektedir. 

Bu bağlamda bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan/dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Sicili (“Sicil”)’ne kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicil’e kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”)’na intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kurul’un 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmasına ve bu kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasına karar verilmiştir.  

Kurul kararı 25 Haziran 2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurul’u kararı gereğince;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

 

Kaynakça:

  • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200625-2.pdf
  • https://kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU

Benzer Makaleler

Ağustos 2020 7252 Sayılı Kanun ve 31.07.2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararlarının Çalışma Hayatına Etkisi
Haziran 2020 Covid-19 Salgını Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler