Bireysel Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku, ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ ile hayatımıza 2014 yılında girerek, kendini geliştiren bir alan olarak devam etmektedir. Kanun ile tüketicinin sağlığının ve ekonomik menfaatlerinin korunması amacı güdülerek hizmet sağlayıcıların gayri hukuki yahut tüketicinin haklarını ihlal niteliğindeki eylemlerine ilişkin yargılama süreçleri ve yaptırımlar öngörülmüştür.

Hukuk Büromuz, tüketicinin korunması kapsamında tüketicilere; bilgilendirme kısmındaki sorunlarda, maddi- gayri maddi malların tüketiminden ortaya çıkan problemlerde, ayıplı malın iadesi, değiştirilmesi, bedelin indirimi hususlarında, cayma hakkının kullanımında, tüketici kredilerinin kullandırılması hususlarında hukuki danışmanlık vermektedir. Ayrıca Hukuk Büromuz, ortaya çıkan uyuşmazlıklarda tüketici heyetleri ve mahkemeler nezdinde davanın takibini sağlayarak; uzman kadrosu, tecrübe ve bilgi birikimi ile müvekkillerine destek sağlamaktadır.