Bireysel Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat mülkiyeti hukuku, uygulama açısından kendine özgü Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabiidir. Kat Mülkiyeti Kanunu, 1967 tarihli bir kanundur, sosyolojik ayrıca buna bağlı hukuki değişim ve gelişimlerin gerisinde kalmıştır. Birçok eksik ve uygulama açığı bulunan bu alanda, özellikle yüksek mahkeme kararlarına vakıf, uygulamadaki işleyişi tecrübe etmiş olmak son derece önemlidir. Bağımsız bir bölüm özelliği gösteren neredeyse her alan üzerinde sahiplik hakkı ihdas edilebilirken; bu hak “kat mülkiyeti” olarak tabir edilmiştir. Kat mülkiyetinin kendine özgü varlığı, kendine özgü kanunlarının yanı sıra kendine özgü kullanım alanları da getirmiştir.

Hukuk Büromuz tarafından, özellikle toplu yapılarda kat mülkiyetinden kaynaklı meydana gelen uyuşmazlıklar başta olmak üzere; komşuluk hukuku, ada-parsel yönetimi, ortak alanlar, site yönetimi, aidatlarla ilgili uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık vermekte; bu kapsamda yaşanan uyuşmazlıklarda ise dava takip süreçlerini yürütmektedir.