Kurumsal İş Hukuku

Ticari faaliyetin en temel gerekliliği insan kaynağı olup bu kaynağın her bakımdan doğru şekilde yönetilmesi ise kurumsal yapılar için zorunluluktur. Aksi durum her ölçekteki kurumsal yapılar için maddi, manevi kayba ve itibar kaybına yol açmaktadır.

Hukuk büromuz kurumsal yapılar ile sıkı bir işbirlikteliği yürüterek özellikle iş ilişkisinin kurulması, rekabet yasağı, fikri hakların sahipliği, kişisel verilerin korunması, gizlilik vb. düzenlemeler, personele karşı yükümlülüklerin ve hakların farkındalığı, iş güvenliğine yönelik alınması gereken önlemler ve yürütülmesi gereken süreçler, iç yönerge ve politikaların oluşturulması gibi standardizasyon çalışmaları, iş ilişkisinin yürütülmesi ve sona ermesi, iş sözleşmesi veya işyeri devri, alt yüklenici ve geçici iş ilişkisi tesisi gibi ciddi hukuki sonuçlar doğurabilecek konularda hukuki destek sağlamaktadır.

Uyuşmazlığın önlenemediği durumlarda ise belirtilen ve benzeri nitelikteki tüm davalar uzman ekibimiz tarafından takip edilmekte ve müvekkiller için en avantajlı şekilde sonuçlandırılmaktadır.