Kurumsal Gayrimenkul Hukuku

Devletler var olduğundan bu yana, mülkiyet kavramı vücut bulmuştur. Kişiler ya da kurumlar, menkul ve gayrimenkuller üzerinde mülkiyet hakkı iddia etmiştir. Roma hukukundan itibaren hukuk sistemlerinde kabul edilen mülkiyet kavramı, özellikle taşınmazlar bakımından her daim gündeme gelmiş, kavramın tanıdığı kullanma, yararlanma ve tüketme hakları nedeniyle toplumsal, bireysel, ekonomik birçok uyuşmazlık ortaya çıkmıştır.

Hukuk Büromuz tarafından bu alanda konut ve ticari gayrimenkul projelerinin hukuki tasarımı, gayrimenkul alım ve satım işlemlerinin takibi, gayrimenkul yönetimi (tesis yönetimi), kentsel dönüşüm projelerinin hukuki tasarımı, ticari kiralama sözleşmelerinin hazırlanması, gayrimenkul projelerinin uygulanmasına yönelik izin ve ruhsat süreçlerinin takibi ve benzeri hususlarda çalışmalar yapılmaktadır.