Bireysel Fikri Mülkiyet Hukuku

Günümüzde fikirler ve kavramlar zenginlik üretmekte her türlü materyalin önüne geçmiştir. Projeler ilk önce bir fikir olarak ortaya çıkmakta, başarılı bulunması halinde fikir proje haline getirilerek uygulanmakta, uygulamanın başarılı olması halinde ise piyasaya sürülmektedir.  Kurumsal yapıların büyük bir çoğunluğu kaynaklarının önemli bir kısmını fikirlerin geliştirilmesi için kullanmaktadır. Dolayısı ile günümüzün en önemli ve değerli kavramlarından birinin “fikir” olduğunu söylemek mümkündür. Değerli bir fikrin, fikrin sahibi tarafından koruma altına alınması bir zarurettir.

Fikri mülkiyet hakları, bedensel bir güçten ziyade zihinsel bir çabanın ürünü olan eserler üzerindeki hakları ifade etmektedir. Hukukumuzda, fikri mülkiyet hukuku kapsamında, fikir ürünü olan eserler üzerinde sahiplenme hakkı tanınarak, bu eserden ticari olarak faydalanma yahut başkalarının tecavüzünü önlemek maksatları güdülmüştür.

Hukuk Büromuz tarafından değişen bilgiler ışığında patent, faydalı model, marka, telif hakları, internet alan adları, tasarım, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri gibi her türlü fikri mülkiyet kapsamında yer alan eserle ilgili uygulama ve uyuşmazlık konularında hukuki danışmanlık verilmektedir.