Kurumsal Danışmanlık

Hukuk; toplumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarına göre şekillenen, hayatın her alanında var olan ve herkes tarafından bilinmesi gereken bir bilim dalıdır. Uygulamada kanunları bilmek, dışarıda başkalarıyla tesis edilen işlemlerin; içeride işleyişin doğruluğunu sağlamaktadır. Mevcut düzene uyum sağlanabilmesi, değişime ayak uydurulabilmesi ve kanuni yaptırımlardan kaçınılabilmesi açısından hukukun her alanına ilişkin danışmanlık hizmeti Erdemir&Özmen ekibi tarafından kurumsal yapılara verilmektedir.

Bu kapsamda verilen hukuki danışmanlık hizmetlerinden bazıları ise şirket kuruluş, faaliyet süreç yönetimi, ticari sözleşmelerin hazırlanması, müzakere ve tadili, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları hazırlık ve katılım, proje yönetimi, departman iş süreçlerinin hukuki uygunluk denetimi, günlük hukuki ihtiyaçlar olarak örneklenebilir.