Kurumsal Bilişim Hukuku

Özellikle internet kullanımın yaygınlaşması, elektronik ortamda ticaret yapılması, bilgi paylaşımı konusunda sınırsız bir alan olarak algılanması, kişisel verilerin korunması gerekliliği, eserlerin internet üzerinden yayımlanması, internet alan adlarının kullanımı, bilişim suçlarının artması bilişim hukukunun gelişmesini zorunlu hale getirmiştir. Sınırsız ve özgür bilgi paylaşımını sağlayan internet, kanunlarla bazı sınırlamalara tabi tutulmuş; kişilerin internet bilgi ağının güvenliği sağlanmaya çalışılmış; tecavüzlerin men edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, birçok kanun ve yönetmelik yayımlanmakla birlikte ilgili düzenlemelerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Bilişim hukuku; ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, internet hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, ceza hukuku gibi alanlarla sıkı ilişki içerisinde bulunan bir hukuk dalıdır.

Hukuk Büromuz, hukuk dallarındaki bilgisini harmanlayarak bilişim hukukunda müvekkillerine en etkin çözüm yöntemini sunmakta; kanun ve yönetmeliklere ilişkin bilgilendirme notları ve eğitimler paylaşmakta; müvekkillerini her türlü ceza-i yaptırımdan korumayı hedefleyerek güvenli internet ağının oluşumunu desteklemektedir.