Bireysel Arabuluculuk

Arabuluculuk, tarafların uyuşmazlık konusu olayı mahkemeye taşımadan çözmesini hedefleyen bir alternatif uyuşmazlık çözüm sürecidir. Kanunun belirttiği bazı hallerde arabuluculuk dava şartı olarak zorunlu iken; bazı hallerde ihtiyari olarak başvurulması da mümkündür. Arabuluculuğun kanunen zorunlu sayıldığı hallerde, arabulucuya başvurmadan dava açılması halinde dava reddedilmektedir.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı istatistiklerine göre, zorunlu arabuluculuk süreci sonunda yüzde 65 oranında başarıya ulaşılırken; ihtiyari arabuluculuk sürecinde yüzde 97 gibi yüksek bir oranda başarıya ulaşılmaktadır. Arabuluculuk sürecinde, mahkemeye taşınan dosya sayısı azaltılarak, adil yargılama hakkına yakışır hızlı bir yargılama süreci hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Hukuk Büromuz tarafından arabuluculuk faaliyeti gerçekleştirilmekte; uyuşmazlıkların dava süreci yaşanmadan kısa bir sürede çözülmesi hedeflenmektedir.