Ekip

İdil Bozoğlu

Hukuk eğitimini lisans seviyesinde 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış olan İdil Bozoğlu, Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında İstanbul Barosuna kabul edilmiş olup Erdemir&Özmen Avukatlık Ortaklığı ortaklarındadır.

Şirketler ve ticaret hukuku alanlarında yoğunlaşan İdil Bozoğlu, kompleks ticari uyuşmazlıklar ve uluslararası ticari tahkim alanında tecrübeye sahiptir. Idil Bozoğlu, global hukuk bürolarında çalışmıştır ve özellikle inşaat, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerindeki uyuşmazlıkların uzlaşma aşamalarında ve dava süreçlerine ilişkin tecrübeye sahibidir. Eğer söz konusu dava süreci bir yabancı tahkim yargılaması ise, yabancı hakem kararının tenfiz edilmesinde de geniş bir alanda tecrübe edinmiştir.

Yabancı ortaklı karmaşık holding yapılarına ve şirketlere danışmanlık vermekle beraber, sözleşme görüşmeleri, ihale süreçleri ve projelerde de görev alan İdil Bozoğlu; ICC YAF, LCIA YIAG ve Y-ICCA üyesidir. 

Çalışma Alanları

Proje Danışmanlığı 

Dava Takibi

Kamu & Özel Sektör Uyuşmazlıkları

Uluslararası Ticari Tahkim

Uluslararası Ticari Sözleşmeler