Ekip

Elif Aydemir

Hukuk eğitimini lisans seviyesinde Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2018 yılında tamamlamış olan Elif Aydemir, hâlihazırda, Bahçeşehir Üniversitesi Özel Hukuk bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yasal stajını İstanbul Barosu bünyesinde tamamlamasının akabinde 2019 yılında İstanbul Barosu’na kabul edilmiştir.

Elif Aydemir İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında şirketlere ve bireysel hak sahiplerine danışmanlık sağlanması, sözleşmelerin düzenlenmesi ve dava aşamalarında hukuki hizmet verilmesinin yanı sıra Birleşme ve Devralmalara ilişkin projeler ile Due Diligence projelerinde tecrübe sahibidir.

Çalışma Alanları

İş Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Dava Takibi