Globalleşen dünyamızda sözleşme ve dolayısıyla uyuşmazlık tarafları farklı milletlerden ve farklı hukuk sistemlerinden geliyor olabilir. Gizlilik, hızlı çözüme kavuşturulma ihtiyacı ve uyuşmazlık konusunda uzmanlık ihtiyacı ve benzeri sebeplerden ötürü, taraflar tahkim edilebilir konularda uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tahkim yolunu tercih edebilirler. Gittikçe sıklaşan bu yönelim, kompleks ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar bakımından artık neredeyse norm haline gelmiştir.

Ekibimiz özellikle uluslararası tahkim kurumları nezdinde tahkim vekilliği yapmakta, tahkim davalarının pratiğe yönelik tecrübe ihtiyacına kolaylıkla yanıt verebilmektedir.

ICC, LCIA, SCAI, VIAC ve benzeri uluslararası tahkim kurumları nezdinde sahip olduğumuz tecrübe ile tahkim öncesi uyuşmazlık çözüm usulleri, tahkim davası vekilliği ve sonrasında da gerek iptal davaları gerekse yabancı hakem kararlarının tenfizi davalarında Müvekkillerimize destek vermekteyiz.